گروه آموزشی معلمان دوم ابتدایی شهرضا

گزارش دومین جلسه قطبی معلمان پایه دوم شهرضا

بسمه تعالی

     دومین جلسه گروه آموزشی قطب پایه دوم بامسئولیت وبرنامه ریزی دبستان های مرجع روزسه شنبه مورخ91/09/21 راس ساعت 3 بعدازظهر درمدرسه پسرانه شاهد تشکیل گردید .

جلسه باتلاوتی ازآیات کلام ال.. مجیدآغازگردید .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم آذر 1391ساعت 12:44  توسط مدارس مرجع   | 

طراحی آموزشی درس علوم دوم ابتدایی مهنازآقاسی شهرضا آموزگار دبستان دخترانه صالح

عنوان درس : زندگی ما وگردش زمین 1

 تعداد صفحاتی که در این جلسه تدریس می شود: 3 صفحه ( 9تا 11)

 تم : زندگی ما وگردش زمین

بینش توحیدی : خداکسی است که شب را برای شما پدید آورد تا در آن آرام گیرید و دوز را روشنی بخش قرار داد. سوره ی غافر، آیه ی 61

فرهنگ وتمدن : زمینی که روی آن زندگی می کنیم واین قدر با نظم حرکت می کند تا ما زندگی راحتی داشته باشیم از خیلی سال های قبل به موجودات روی آن تعلق داشته و حالا هم به ما تعلق دارد پس در حفظ آن کوشا باشیم و از انجا که رفتار هرکدام از ما روی زمین اثر می گذارد مواظب رفتار وکردارمان باشیم تا برای نسل های بعد از ما هم بماند. چون آن ها هم حق زندگی دارند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم آذر 1391ساعت 11:31  توسط مدارس مرجع   | 

تجربه تدریس فارسی پایه دوم (مهنازآقاسی آموزگار دوم ابتدایی دبستان دخترانه صالح)

يك تجربه :

آموزگار تازه درس دوستان ما را داده بود وقرار بود هرگروه نقش يك شغل را در كلاس بازي كنند آن روز قبل از اين كه آموزگار پا به كلاس بگذارد لحظه اي ايستاد و به گفت وگو هاي بچه ها گوش كرد آنها درمورد شغل پدرانشان صحبت مي كردند و برخي هم به دروغ لاف زني مي كردند با وارد شدن معلم  نماينده برپا گفت وتا حدي از سروصداي كلاس كاسته شد . وقتي معلم خواست تا بچه ها سرجايشان بنشينند متوجه شد فاطمه در گوشه اي از كلاس ارام مي گريد پرسيد فاطمه جان چي شده چرا گريه مي كني ؟ طبق معمول مائده كه هميشه بي اجازه حرف مي زد گفت : اجازه خانم فاطمه گفت پدر من كارگر است وبعضي از بچه ها اورا مسخره كردند .  آموزگار چهره اي متفكرانه به خود گرفت دستانش را به هم كوبيد و گفت : بچه ها نمايش باشد براي بعد ابتدا بايد با يك سري از دوستان جديد آشنا شويد و مقابل چشمان متعجب بچه ها ايستاد واين طور شروع كرد:درتمام كارهاي سنگيني كه دراين كشور انجام مي شود، درتمام مغازه ها وكاميو نهاي باري كه بارهاي ما را اين طرف وآن طرف مي برند ، خانه هاي شما كه اين قدر زيبا ساخته شده ، ساختمان ها و آپارتمان هاي زيبايي كه مهندسان طراحي مي كنند ، كارخانه هاي بزرگ كه اين همه چيز توليد مي كنند فقط با همت كارگران زحمت كش انجام مي شود . مديرا ن و مهندسان وكارخانه داران فقط طرح مي دهند و اين همت بلند كارگران است كه يك كشور را به آبادي مي رساند همه ي ما از همين جا به اين افراد زحمت كش مي گوييم خسته نبا شيد وخداقوت . چهره ي فاطمه ازهم شكفت و بلند شد وبا غرور گفت : من پدرم را خيلي دوست دارم وظهركه به خانه رفتم دستانش را مي بوسم پشت سر او ديگر بچه ها نيز اعتراف كردند كه پدرشان كارگر است وبا تمام وجود دوستش دارند.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم آذر 1391ساعت 11:22  توسط مدارس مرجع   | 

تجربه تدریس ریاضی پایه دوم (مهنازآقاسی آموزگار دوم ابتدایی دبستان دخترانه صالح)

يك تجربه :

براي تفهيم تقريب زدن اعداد در رياضي كلاس دوم ميتوانيد از يك بازي بسيار ساده اما اثر بخش استفاده كنيد . به اين صورت كه :

به ده عدد كارت كه روي هر كدام يك عدد دورقمي نوشته شده و ده نفر از دانش آموزانتان نياز داريد .

مثلا با اين اعداد بازي را شروع مي كنيم از عدد30 تا40 روي كارتها نوشتيم اول دو نفر راصدا زده به يكي عدد 30 را مي دهيم و به ديگري عدد 40 وبا فاصله از هم مي ايستند. بعد يكي از اعداد راصدامي زنيم عدد32 . حال سوال مي كنيم عدد 32 كجا بايستد متربيان پاسخ مي دهند نزديك 30 به همين ترتيب ديگر افراد هم مي ايستند .

مربي: عدد33 مي خواهد دستش را دراز كند وعددهاي 30 و 40 رابگيرد به كدام عدد نزديك تر است ؟

متربيان : به 30

: عدد 38 چه طور ؟

: به 40 تا آخر كه خيلي خوب اين مطلب را مي اموزند.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم آذر 1391ساعت 11:21  توسط مدارس مرجع   | 

الگوی برنامه ملی درس دوستان ما ، فارسی دوم ،مهناز آقاسی دبستان دخترانه صالح شهرضا


 

خود

خدا

خلق

خلقت

تفکرو تعقل

به آینده ی شغلی خود میاندیشد که درآینده چگونه می تواند به دیگران خدمت کند

خدای مهربان اینقدربه فکرمابوده که عقل وهوش به انسان داده تا مشاغل مناسب پیداکند

باچه شغلی  می توان به مردم بیش تر خدمت کند

با انتخاب شغلی مناسب به جای لطمه زدن به طبیعت درحفظ آن کوشا باشیم

ایمان و باور

تواناییها واستعدادش را بشناسد وبه خود اعتماد پیدا کند

به عنوان یک تکیه گاه بزرگ با اعتماد به نفس به حرکتش ادامه دهد

ایمان یابد که با انتخاب شغل مناسب به مردم کمک کند

باعلاقه به طبیعت  فکر می کند ودرحفظ آن کوشاست

علم

درموردشغلی که دوست دارد تحقیق می کند

به توانایی ودانایی خدا پی می برد

از افرادی که این شغل را دارند سوال میکند

می داند که باید درهرشغلی که باشد از طبیعت محافظت می کند

عمل

برای رسیدن به هدفش تلاش می کند

ازخدا برای رسیدن به هدفش کمک می خواهد

بادیگران ارتباط برقرار می کند

به دنبال شغل های مورد نیاز ومفید می گردد

اخلاق

به همه مشاغل به دید یک دوست نگاه می کند

ازخداوندمهربان سپاس گزاراست

به تمام افراد درهرشغلی که باشند احترام می گذارد

مراقب اطراف خود وآنچه خدا آفریده است

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم آذر 1391ساعت 11:16  توسط مدارس مرجع   | 

تجربه وشگردهای اداره ی کلاس (آموزگارپایه دوم دبستان استادریحان شهرضا)

1-   1ایجاد انگیزه مثلا ً با ایجاد روابط دوستانه ورودربایستی

2-   2- تفاوتهای فردی.ازجمله تفاوت دریادگیری-تفاوت در ضریب هوشی-تفاوتهای فرهنگی بیش فعالی

3-   3-  معلم متکلم وحده نباشد.ازتخته-رسم شکل نمونه کار-وسایل کمک آموزشی ومشارکت دانش آموزان استفاده نماید

4-     با دانش آموز مجادله نکند

4-فرهنگ آموزش خانواده

نتایج :معلم یکی از عوامل تاثیر گذار است وبا استفاده ازفنون ومهارت های  متفاوت می تواند فضای لازم را برای آموزش فراهم کند.

( آن کس به مقصد می رسد که عزم و اراده دارد ، نه تمنا و آرزو  )

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم آذر 1391ساعت 9:43  توسط مدارس مرجع   | 

اشکالات درس ریاضی پایه دوم( آموزگار دبستان پروین اعتصامی)

 با توجه به این كه كتاب ریاضی جدید پایه ی دوم دانش آموزان را به تفكر وترغیب وا می داردنقش مهمی در یادگیر ی وفعال نمودن دانش آموزان ایفا می كند بنابراین ضرورت دارد دانش آموز مهارت های خود را درزمینه ی مفاهیم ریاضی افزایش دهدكه این موجب تسهیل روند یادگیری می گردداما كتاب كنونی دارای مشكلات زیر است.

  • موضاعات كتاب دارای انسجام خاصی نیست و پراكنده می باشد
  •  معلمان  باتوجه با محتوای كتاب برای تدریس با كمبود وقت مواجه هستند.
  • تدریس كتاب با تراكم دانش آموزی در مدارس پرجمعیت تناسب ندارد.
خانم كاویانپور آموزگار كلاس دوم دبستان پروین اعتصامی شهرضا  

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم آذر 1391ساعت 7:35  توسط مدارس مرجع   | 

برپایی نمایشگاه دست ساخته های دانش آموزان دوم دبستان صالح شهرضا

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم آذر 1391ساعت 16:59  توسط مدارس مرجع   | 

اشکالات درس ریاضی پایه دوم (آموزگاران دبستان دخترانه صالح)

جدول مربوط به تمرین 3 صفحه 26 – به جای علامت + بایدعلامت – باشد.

تمرین 3 صفحه 35- دوشکل آخراضافی است فقط 6 شکل کافی است .

تمرین صفحه 27 –قسمت تقریب بزن

ابتداساعت 9 رانشان داده است ودرقسمت بعد باذره بین بین 1 تا 2 را نشان داده .بهتربود عقربه بزرگ باذره بین بین 12 تا 1 رانشان می داد.

 صفحه 3 جدول شگفت انگیز –هدف جایگزین کردن اعداد9 و7 است. درصورتیکه دریکی از قسمت ها اعداد 1 و5 هم نوشته نشده است که برای دانش آموزان مشکل ایجاد می کند.

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم آذر 1391ساعت 12:45  توسط مدارس مرجع   | 

تجارب معلمان

معلمین گرامی : شاید مرور تجربیات  گذشته و ارزنده شما عزیزان گاهی اوقات لازم باشد ، لذا محض یاد آوری بعضی موارد در ذیل بیان می شود .  

در ادامه ذکر این مطلب لازم است که دانش آموزان دوست دارند مطالب ارائه شده توسط آموزگار به روز باشد و در تمامی روند یاد دهی تک تک دانش آموزان مورد بررسی قرار گیرند .

 امید است بتوانیم با بیان این مطالب پروسه آموزش را پویا و امر یادگیری را آسان نماییم .

آگاهی از رسالت خطیر معلمی ایجاب می کند که معلمان بیش از پیش به دنبال کسب راهبردهای موفقیت و بالابردن سطح اطلاعات شغلی خود باشند و تلاش روز افزون جهت جذب دانش آموزان در امر آموزش داشته باشند . باشد که این مجموعه راهگشای معلمان گرامی قرار گیرد .


 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم آذر 1391ساعت 12:29  توسط مدارس مرجع   | 

آزمون عملکردی ریاضی دوم ابتدایی(ساعت)

+ نوشته شده در  شنبه هجدهم آذر 1391ساعت 10:16  توسط مدارس مرجع   | 

آزمون عملکردی ریاضی دوم ابتدایی( جمع وتفریق)

+ نوشته شده در  شنبه هجدهم آذر 1391ساعت 10:13  توسط مدارس مرجع   | 

ارائه چند راه‌کار دیگر در حوزه‌های مختلف آموزش ریاضی

 1ـ توجه به فضای آموزشی کلاس معلمان فضای دوستانه و شاد را برای بچه‌ها بوجود بیاورند تا بچه‌ها در زنگ ریاضی بدون ترس و دلهره راه‌حل پیشنهادی خود را هرچند که نادرست باشد ارائه دهند.

2ـ استفاده از کامپیوتر در کلاس‌های درس ریاضی با توجه به تنوعی که برنامه‌های کامپیوتر دارد بدون شک دانش‌آموزان ابتدایی را در یادگیری مفاهیم ریاضی کمک خواهد کرد.ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه شانزدهم آذر 1391ساعت 8:34  توسط مدارس مرجع   | 

راه‌کارهایی برای کاهش ضعف آموزش درس ریاضی برای معلمان ابتدایی

معلم همیشه قبل از تدریس یک طرح و برنامه برای ارائه مطالب ریاضی به دانش‌آموزان داشته باشد معلم بدون برنامه در کلاس سردرگم است و نمی‌داند که چگونه شروع به تدریس و چگونه آن را به پایان برساند که بیشترین بهروزی را در کلاس داشته باشد.

2ـ  معلمان موفق معلمانی هستند که همواره با عشق و علاقه وارد کلاس و به دانش‌آموزان عشق می‌ورزند و صبور هستند و از جواب‌های متفاوت و گاهاً اشتباه دانش‌آموزان عصبانی نمی‌شوند.ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه شانزدهم آذر 1391ساعت 8:32  توسط مدارس مرجع   | 

راه های جذب دانش آموزان به کلاس درس

توجه به آرامش و بهداشت روانی بچه ها : یادگیری در محیط شاد و آرام بهتر صورت می پذیرد و دانش آموزان با علاقه بیشتری سعی در یادگیری مطالب می نمایند .

استفاده از بازی و تفریح  در صورت امکان در تدریس :  با این روش بچه ها کمتر احساس خستگی کرده و با اشتیاق بیشتری یادگیری صورت می گیرد .

توجه معلم به روحیات و حالات دانش آموزان در حین تدریس : در صورت مشاهده خستگی و احساس یکنواختی می توان تغییری مثل تغییرفیزیکی فراگیران ، خواندن شعر و بیان خاطره کوتاه     و .... د رکلاس ایجاد نمود .

آموزش خوب گوش دادن – خوب دیدن – استفاده از همه حواس در درک و شناسایی هر موضوعی

شناسایی دانش آموزان از نظر موقعیت فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، خانواده ها ، سلامت اولیاء آنها و عدم ابتلاء هر یک از افراد خانواده به اعتیاد و یا بیمارهای غیرقابل علاج، کارکردن و در آمد زا بودن یا نبودن دانش آموز و ... در چگونگی برخورد با دانش آموزان بسیار موثر است که اگر این برخورد صحیح صورت بگیرد قطعاً در امر آموزش موثر است .

ایجاد فرصتهایی برای بالابردن اعتماد به نفس فراگیران مثلاً برگزاری نمایشگاهی از کارهای دانش آموزان ، یا گوشزد کردن استعدادهای فراگیران با استفاده از دانش آموزان برای تفهیم مطالب و توضیح در مورد مطلب ارائه شده به سایر دانش آموزان گاه توضیح برخی از  دانش آموزان بهتر از ما می تواند مطلب را به دانش آموزان ضعیف تفهیم نماید .

ارائه تکالیف متنوع در جذب دانش آموزان بسیار موثر است .ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه شانزدهم آذر 1391ساعت 8:22  توسط مدارس مرجع   | 

عوامل موثر در یادگیری دانش آموزان

 ایجاد جوّ مناسب، صمیمی و فضای راحت در کلاس از مهمترین ارکان یادگیری می باشد که اضطراب و نگرانی یادگیرندگان را کاهش می دهد. باید به عقاید دانش آموزان احترام گذاشت.در تصمیم گیریهای خود از آنان نظر خواهی کنیم.اعتماد  کردن  به  یادگیرندگان  باعث  رشد  شخصیت آنها  می شود.ابراز نظر در کلاس توسط فراگیران شور و شوق به یادگیری ایجاد می کند.باید به گونه ای عمل کرد تا دانش آموزان سرشار از هیجان و شادی شوند زیرا در این حالت سخت کوش ترند که می توان با استفاده از بیانات شورانگیز، عوامل شادی بخش مثل سرود،نمایش، بازی، سرگرمی، مسابقه و  این جوّ را ایجاد کرد

توجه به علایق آنها نیز مهم می باشد همچنین اگر نسبت به ما احساس رابطه نزدیکی کنند. گوش دادن به مسائل و مشکلات یادگیرندگان و آشنایی با حالات روانی-عاطفی یادگیرنده در ایجاد فضای بدون فشار در کلاس مؤثر است.خوش اخلاق بودن معلم، باعث ایجاد آرامش و جذب یادگیرنده به کلاس درس می شود.با شور و علاقه درس دادن در جذب یادگیرنده به کلاس درس و محتوای آموزش مؤثر است. اگر معلم از تدریس خود لذت ببرد خواه ناخواه این لذت به دانش آموزان نیز سرایت می کند.معلم  نباید  مشکلات زندگی  خود  را  به  کلاس  بیاورد  زیرا  در  تدریس  اثر  منفی  دارد.ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه شانزدهم آذر 1391ساعت 8:15  توسط مدارس مرجع   | 

خصوصیات روانشناسی کودکان دوره ابتدایی

دوره ابتدایی 6تا12 سالگی

خصوصیات بدنی :

1 – کودکان این سن هنوز هم بیش از حد فعال هستند و چون برای اولین بار مجبور می شوند که بیشتر نشسته فعالیت کنند انرزی خود را به شکل عادات عصبی چون جویدن مداد – مکیدن انگشت – پیچ دادن مو و بیقراری عمومی صرف کنند.

از ایجاد موقعیتهایی که دانش آموزان را برای مدتی طولانی برسر جایشان میخکوب می کند صرف نظر کنید. احتمالا می توانید فعالیتهای پراکنده ی انها را کاهش دهید.تنفسهای متعددی بدهید و کار تدریس را با فعالیت شاگردان توام کنید.

2 – کودکان این دوره نیز به زمانهایی برای استراحت نیاز دارند زیرا در نتیجه ی فعالیتهای بدنی و فکری خیلی زود خسته می شوند.

بعد از فعالیتهای شدید فعالیتهای ارام را برنامه ریزی کنید.

3 – کنترل عضلات بزرگ هنوز بر عضلات کوچک برتری دارد. برای اکثر کودکان بخصوص پسرها کار کردن با مداد با اشکالاتی همراه است.

از دادن تکالیف زیاد در یک نوبت خوداری کنید.

4 – چشمها تا حدود هشت سالگی به انطباق کامل نمی رسد. در نتیجه همان طور که اشاره شد بیشتر کودکان این دوره در تمرکز بر اشیاء و یا نوشته های کوچک اشکالاتی دارند.غالب آنها به خاطر تحدب کم چشم احتمالا دوربین هستند.

از وادار کردن دانش آموزان به خواندن زیاد در یک نوبت خوداری کنید.مواظب علائم خستگی چشم کودکان باشید مثل مالیدن چشمها .

5 – بیماریهای عمومی دوران کودکی غالبا در این سن پیش می آید.

6 – فعالیتهای بدنی کودکان این سن بیش از حد است و از کنترل بدنی بسیار خوبی برخوردارند. اطمینان قابل ملاحظه ای به مهارتهای خود دارند که اغلب باعث می شود تا خطرات ناشی از فعالیتهای جسورانه ی خود را کمتر از آنچه هست پیش بینی کنند. در کلاس سوم سوانح به حداکثر می رسد.ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم آذر 1391ساعت 18:22  توسط مدارس مرجع   | 

نقش روش های تدريس فعال و کاربردی در فرايند آموزش

ویژگی های رویکرد تدریس فعال

   1-  دانش آموزان به طور فعا ل در فرایند یادگیری درگیر باشند.

   2-  فرایند یادگیری از علایق، خواسته ها و ادراکات یادگیرندگان آغاز شود.

   3-  محیط یادگیری به نحوی سازمان می یابد که در آن یادگیری "فراگیرمحور" جریان داشته باشد.

   4-  تجارب یادگیری باید به نحوی سازمان یابد که یادگیرنده رادر روشن سازی وبیان نیازهایشان کمک کند.  

   5-  هر کسی بتواند براساس تجارب و اطلاعات خود در یادگیری نقش مهمی را ایفا نماید.

   6- معلم به همان اندازه ازدانش آموزان یا د بگیرد که هردانش آموز از وی و از سایر دانش آموزان می آموزد.

   7-  استقلال یادگیرنده، مهم ترین رکن در یا دگیری باشد.

   8-  مفیدترین و متداول ترین ابزار برای بررسی میزان پیشرفت یادگیرنده ارزشیابی از خود باشد.

   9-  مسئولیت و کنترل یادگیری باید بین یادگیرنده و عوامل خارجی (معلم، کتاب درسی و...) تقسیم شود.

   10- نقش آموزش دهنده (معلم) یا هر عامل آموزش دهنده فقط تسهیل کننده و قادرکننده در یادگیری باشد.

   11- فرایند یادگیری مبدل به فرایند رشد و تکامل یادگیرنده گردد.ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم آذر 1391ساعت 14:47  توسط مدارس مرجع   | 

اهمیت استفاده ازوسایل کمک آموزشی

مفهوم وسایل کمک آموزشی :

وسایل کمک آموزشی ادوات و اشیایی می باشند که در کنار رسانه های آموزشی برای تفهیم بهتر یا بیشتر موضوع برای فراگیران به کار می روندو وسایل کمک آموزشی همانطوری که از عنوان آنها بر می آید کار کمک به فرآیند آموزش و تدریس را انجام می دهند. هر قدر کاربرد وسایل کمک آموزشی غنی تر باشد یادگیری با سهولت بیشتر و در زمان کمتری صورت می گیرد. عدم کاربرد وسایل در عین حال که آموزش را متوقف نمی کند به طولانی تر شدن زمان آموزش و دشوارشدن یاد دهی – یادگیری می انجامدیا به طور خلاصه می توان گفت هر چه که بتواند کیفیت تدریس و یادگیری را افزایش دهد وسیله ای برای کمک به آموزش است.ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم آذر 1391ساعت 18:16  توسط مدارس مرجع   | 

گزارش گردهمایی مدیران مدارس مرجع شهرضا

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم آذر 1391ساعت 12:50  توسط مدارس مرجع   |